Case Bakkersland

 

Ambassadeur voor veiligheid

 

‘I have a dream’ staat op het whiteboard en valt ons direct op wanneer we plaatsnemen in het kantoor van Mark Roovers. Als operationeel verantwoordelijke voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu binnen Bakkersland blijft het echter niet bij dromen. In een bevlogen gesprek legt Roovers uit hoe zijn droom over veiligheid op dit moment gerealiseerd wordt op de werkvloer. Meer nog, hoe de ‘sense of urgency’ door alle lagen van de organisatie gestalte krijgt. Met 18 vestigingen en 80 tot 200 man personeel per locatie is dat een hele klus. In de complete uitrol van Roovers’ veiligheidsdroom ondersteunt CBT met raad en daad.

 

Dagelijks produceert Bakkersland dagvers brood en aanverwante producten voor de grootste retailers. Ontstaan vanuit 10 zelfstandige familiebedrijven is Bakkersland nu de grootste industriële bakkerij van Nederland. Dat brengt veel nieuwe uitdagingen en interne veranderingen met zich mee. Waar de authentieke passie voor brood en de liefde voor het bakkersambacht behouden bleven, is er op organisatorisch en technisch vlak de nodige efficiëntie doorgevoerd. Een proces dat elke dag nog doorgaat, ook binnen het kader van hygiene en veiligheid. Vanuit de kernwaarde altijd te willen verbeteren werkt Roovers aan de implementatie van wat hij noemt de ‘sense of urgency’ in veiligheid. Dat gebeurt met veel enthousiasme en gedrevenheid. Met de nodige praktijkervaring als banketbakker en facilitair manager weet hij als geen ander binnen Bakkersland de vertaalslag te maken van visie (of droom) naar de werkvloer. Als we later een rondleiding krijgen door de productie blijkt hoe zich dat vertaalt; een zeer scherp oog voor de kleinste veiligheidsdetails.

 

Het bewerken van de werkvloer

Roovers opereert niet alleen, maar stuurt zijn ‘officieren’ aan. Dat zijn de facilitair managers op de verschillende locaties. “Hen inspireren, coachen en helpen met het verbeteren van veiligheid is misschien wel het belangrijkste onderdeel van mijn rol.” vertelt Roovers. “Waar het thema veiligheid door elke locatie afzonderlijk werd ingevuld, zijn we nu bezig om daar bedrijfsbreed lijn in aan te brengen. Dat doen we door nu eerst de basis op orde te brengen. Concreet door bijvoorbeeld het bepalen van veiligheidsnormen en een standaardisatie van werkwijze. Door schaalvergroting, maar ook door een andere manier van produceren ontstonden nieuwe risico’s die aangepakt moesten worden. Een nieuwe aanpak welteverstaan, waardoor we op zoek gingen naar een partij om ons daarin te ondersteunen.” In die ondersteuning is specifieke kennis van dagvers-produceren onmisbaar. “Ook voor ons product geldt dat de afnemer steeds meer maatwerk eist.” legt Roovers uit. “Dat verhoogt de toch al grote druk op de productie, dus elke bewerking van de werkvloer moet op de juiste manier gedaan worden. CBT gaf tijdens de eerste presentatie direct blijk van hun bekwaamheid hierin. Dat gaf vertrouwen om een intensief traject met elkaar aan te gaan.”

 

De beste bakker worden is één van de doelen waar Bakkersland naar streeft. Roovers: “Dat gaat over onze producten, maar zeker ook over onze mensen.” Om dat te illustreren pakt Roovers een manifest waar de woorden ‘vakmensen’ en ‘ambachtslieden’ direct opvallen. “Om vakmensen te laten excelleren in hun vak,” onderbouwt Roovers; “moet je ze de vrijheid geven om zich te uiten. Dan komen er vanuit de werkvloer ideeën bovendrijven die je slagvaardiger maken. De groei in kennis en interne deskundigheid leiden uiteindelijk tot een betere organisatie in zijn totaliteit.” Een blik van buitenaf blijft daarbij voor Roovers altijd welkom. “Ik leer graag door te kijken hoe andere partijen het geregeld hebben, juist ook partijen buiten de branche. Hoe andere partijen vervolgens weer naar mij kijken, is een waardevolle wisselwerking.” Onder aan de streep blijven het volgens Roovers de mensen die een doelstelling als ‘de beste worden’ waarmaken. “Daarom moet je blijven investeren in mensen, blijven scholen, vakkennis vergroten en onderhouden. Door alle technische ontwikkelingen wordt het functieprofiel van de vakman of -vrouw breder. Nieuwe, meer technische vaardigheden zijn nodig. Onmisbaar is dan een sparringpartner die weet hoe je organisatie in elkaar steekt en die je blind kunt vertrouwen. Die sparringpartner hebben we in CBT gevonden.”

 

Concrete stappen

Vanuit een tender-traject ging CBT aan de slag met allereerst een inventarisatie in de vorm van een ontruimingsoefening. Deze oefening diende als nulmeting op het gebied van kennis en kunde bij brand en medische noodgevallen. Deze eerste stap leverde een ‘eye opening’ rapportage op en deed het vertrouwen in CBT groeien om de volgende fase in te gaan. Het rapport beschrijft verschillende scenario’s en geeft zo inzicht in de onderdelen met de meeste urgentie voor verbetering. Geholpen door ervaring in andere cases wist CBT de juiste vertaalslag te maken van veiligheid op papier naar een uniforme en praktische aanpak. “CBT had gewoon het beste verhaal.” vertelt Roovers over deze beginfase. “Men gaf op verschillende manieren blijk van hun expertise en wist die ook steeds weer te bevestigen.”

 

Op dit moment worden concrete stappen genomen met de implementatie van de nieuwe veiligheidsaanpak per vestiging. Daarna zullen alle BHV’ers, gemiddeld zo’n 20 per vestiging, getraind worden en krijgen de facilitair managers – de officieren – een veiligheidstraining op maat. Specifiek toegespitst op de situatie en omgeving van Bakkersland. “Het accent in die maatwerktraining zal vooral liggen op bedrijfsvoering.” ligt Roovers toe. “Veiligheid gaat namelijk vooral om de toepassing. Dat is voor 80% wat er in het hart leeft en 20% wat er in het hoofd zit.”

 

In de uitrol van dit implementatieplan wordt ook de relatie tussen Bakkersland en CBT steeds hechter. “CBT helpt in het bijzonder met de vertaling naar de werkvloer. Niet alleen in organisatie en methodiek, maar vooral ook om de mensen van de werkvloer duidelijk te maken waarom we dit doen. Van nature is een mens geneigd om kritisch te zijn tegenover veranderingen. Juist door die kritische houding te gebruiken weet CBT de werkvloer duidelijk te maken wat de meerwaarde is van het realiseren van onze veiligheidsdroom. Een maximaal veilige werkomgeving door het streven naar een absolute nulsituatie qua ongevallen. En ja, elk incident of bijna-incident melden, hoe klein en onbenullig het ook lijkt, heeft een grote impact op je manier van werken. Toch is het nodig, omdat het op de lange termijn meer oplevert dan het kost. Die bewustwording vermengen we op dit moment met de hele organisatie.

 

Doelgericht

In het hele traject kan Bakkersland voor elk facet bij CBT terecht. Roovers: “Wat fijn is aan CBT, is dat zo alles onder één paraplu valt. Aan een half woord hebben ze genoeg om, vanuit ervaring bij andere bedrijven, met de juiste adviezen te komen. Zo ontstond bijvoorbeeld ook onze eigen veiligheidstraining voor facilitair managers. Je praat in essentie niet meer over trainingen maar over het vergroten van veiligheid bij Bakkersland. Niets standaard, alles specifiek.”

 

Omdat het traject nog maar net gestart is, valt er over resultaten nog weinig te zeggen. Toch heeft Roovers een duidelijk doel voor ogen. “Binnen nu en één jaar moet de basis kloppen. Dat wil zeggen, er moet een uniforme visie en aanpak op veiligheid zijn. De hele BHV-organisatie moet staan als een huis. We beginnen klein en realiseren ons dat dergelijke trajecten niet in een week geregeld zijn. Trek daar maar gerust een aantal jaar voor uit. Je hebt het tenslotte over het veranderen van mensen. Dat doe je niet zomaar. Dat moet je continu voeden door er steeds weer met veel passie over te vertellen en uit te dragen.” Vanuit die gedrevenheid neemt Roovers graag de rol van veiligheidsambassadeur op zich.

 

Een belangrijke tip die Roovers daarin wil meegeven is het afstappen van standaard methoden. “Elk bedrijf, elke productie-omgeving is anders. Kijk heel specifiek naar de risico’s die binnen jouw omgeving van betekenis zijn en pak die aan met een programma op maat. Uiteindelijk gaat het niet om dat papiertje, integendeel, veiligheid is iets dat je doorleeft. Alleen dan heeft het echt effect.”