Case Zeelandia

 

Basisingrediënten voor groei

De opvallende gele vrachtwagens met de trotse Zeeuwse leeuw springen direct in het oog wanneer je deze passeert. Terecht, want Zeelandia verdient het om gezien te worden. Een leverancier van bakkerij-ingrediënten die in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een speler van wereldformaat. En er zit nog meer in. De strategie voor de toekomst begint daarom met groei. Opleidingscoördinator Jantine Stins vertelt waarom juist de mensen van de werkvloer hierin een cruciale rol spelen.

 

“De persoonlijke drijfveren van medewerkers, dat is wat mij het meest fascineert in mijn werk.” Zo begint het gesprek met Jantine. Begonnen als voedingstechnoloog en inmiddels 15 jaar werkzaam bij Zeelandia. In haar rol als Adviseur Leren en Opleiden zijn het vooral de mensen die het werk zo ontzettend leuk maken. “Deel uitmaken van iemands persoonlijke ontwikkeling werkt heel motiverend. Zelfs iets kleins of eenvoudigs als iemand helpen met een e-mailadres. Waar die persoon eerst niets met digitale communicatie heeft, maar daar vervolgens toch enthousiast mee aan de slag gaat, dat maakt mijn werk heel dankbaar.”

 

Betrokken

Die betrokkenheid bij de mensen staat bij Zeelandia hoog in het vaandel. “Bij Zeelandia zien we onze mensen echt als ons belangrijkste kapitaal.” legt Jantine uit. “Continu proberen we met elk individu mee te denken, zowel privé als in het werk, op sociaal vlak, in training en opleiding en rondom de persoonlijke ontwikkeling.”

 

Samenwerking cbt

De samenwerking tussen Zeelandia en cbt gaat al ver terug. “In de beginperiode stond het trainen en opleiden nog in de kinderschoenen.” vertelt Jantine. “Samen met cbt is er meer structuur in het opleiden aangebracht. Door onder andere de praktijkbegeleiders te trainen om zo de nieuwe lichting MBO Operators beter te kunnen ondersteunen op de werkvloer.”

 

Naarmate de professionaliteit van het opleidingsprogramma groeide, ontstond er meer grip en controle op het proces en de effectiviteit. Samen met de verantwoordelijk leidinggevende werden er kwaliteitseisen opgesteld en ook werd het traject verder geoptimaliseerd. Jantine geeft als voorbeeld een meer groepsgewijze benadering. Zo kan men onderling juist veel meer van elkaar leren, in plaats van als individu de opleiding alleen te moeten doorlopen.

 

case-zeelandia-afvullen

 

Groei, innovatie en opleiden

Groei in de maakindustrie vereist continu innoveren, snel handelen om snel te kunnen leveren en maximale flexibiliteit. “Innovatie is bij Zeelandia een continu proces. Vanuit mijn oude rol als voedingstechnoloog, had ik daar dagelijks mee te maken. En nu nog steeds. Innovatie moet vanuit de hele organisatie komen, dus ook vanuit productie. Opleiden en de groei van de organisatie zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

 

Productieleider als praktijkcoach

Een visie waarin groei en innovatie nauw verbonden zijn met trainen en opleiden, legt een belangrijke taak bij de leidinggevende. Zij zijn volgens Jantine essentieel voor de ontwikkeling van de operators. “De uitdaging voor de leidinggevende is om iemand die net van de opleiding komt zo goed mogelijk te ondersteunen. Het staat of valt met de coachingsvaardigheden van de leidinggevende of de nieuwe operator de vertaalslag van theorie naar praktijk leert maken.”

 

JIT opleiden

Bij het opleiden van operators zijn er een aantal factoren belangrijk; een optimale koppeling met de werkplek en datgene leren wat de operator direct in praktijk kan brengen. Jantine noemt dit Just in Time (JIT) opleiden. “Deze manier van opleiden gaat er vanuit dat je een medewerker alleen iets leert wat hij daarna in de praktijk kan gaan toepassen zodat het geleerde zal beklijven. Is dit niet het geval dan zal het geleerde snel naar de achtergrond treden.”

 

Veiligheid op de werkvloer

In het bekwamen van nieuwe operators voor de praktijk, is er veel aandacht voor veiligheid op de werkvloer. Op allerlei manieren komt dit thema consequent terug in de communicatie, tijdens vergaderingen en door middel van calamiteitenoefeningen. “Het is belangrijk om mensen te stimuleren om niet alleen bewust te zijn van veilig werken, maar om het vooral ook te doen. Als leidinggevende moet je alles bespreekbaar maken. Dan voelen medewerkers zich vrij om met ideeën voor oplossingen en verbeteringen te komen.”

 

One point lessons

Dat indienen van ideeën krijgt heel concreet gestalte in vorm van een moderne ideeënbus: een OPL genaamd. OPL is een lean-principe en staat voor one point lesson. De medewerker heeft een idee en maakt een verbetervoorstel (OPL). In het voorstel worden de huidige situatie en de nieuwe situatie omschreven en de voordelen van de voorgestelde verbetering. Het voorstel wordt zo veel mogelijk ondersteund door foto’s en tekeningen. Ieder half jaar vindt er een OPL verkiezing plaats. De medewerkers van de afdeling kiezen de drie beste ideeën/voorstellen die in aanmerking komen voor een beloning.

 

Als het gaat over het maximale uit je processen halen, ziet Jantine hier de absolute meerwaarde van opleiden: “Door een opleiding of training krijgen medewerkers vaak frisse ideeën. Door medewerkers bewust te maken van hun eigen ontwikkeling en door samen leerdoelen te stellen en die ook op te volgen kunnen we als individu én als organisatie boven onszelf uit stijgen.”

 

Leercultuur

Opleiden is inmiddels normaal geworden binnen Zeelandia. Onderdeel van de cultuur zelfs. “Natuurlijk zijn er altijd mogelijkheden tot verbetering, maar dat mensen nu vanuit zichzelf bij mij aankloppen voor een training of opleiding, is een geweldig resultaat”, besluit Jantine met enige trots.

 

In het hele opleidingstraject fungeert cbt als sparringspartner en ontzorger. Jantine: “Het is heel prettig dat cbt zich bezighoudt met alle bureaucratie en regelgeving vanuit de overheid. Het gaat dan niet alleen om het bijhouden van elke aanpassing of ontwikkeling, maar vooral gaat het over de doorvertaling naar de werkvloer. Met de support van cbt kunnen we die vertaalslag van theorie naar praktijk op de juiste manier en op het juiste moment maken.”

Zelf ervaren hoe wij het maximale uit jouw organisatie halen?

Neem contact op via 0800 – 228 72 46 en wij komen graag langs om onze visie en werkwijze te delen.

Bewaren

Bewaren