Critical 6 check #No.6: risicomanagement in 6 stappen

Leestijd: ± 2:24 minuten

Deel op: tweet linked mail

“Risico’s onder controle hebben, dat is directe winst voor de onderneming.”

 

“Na ‘the incident’ is er veel veranderd in ons veiligheidsbeleid. Als resultaat van een risico-inventarisatie en -evaluatie is ons risicomanagement op een veel hoger niveau gekomen. Waar de werkvloer eerst niet eens bewust was van bepaalde gevaren, werkt men nu volgens een praktisch veiligheids- en BHV-beleid. Ook directie staat volledig achter deze aanpak, omdat ze inzien wat de meerwaarde is. Een meerwaarde die direct terug te lezen is in de winst van de onderneming. Toch was er heel wat voor nodig om uiteindelijk tot de ‘critical 6 check’ te komen.”

 

Je had het kunnen weten

Dat incident was slechts het begin. Toen één van de medewerkers met tweedegraads brandwonden naar het ziekenhuis moest, was er direct het besef dat het veel erger had kunnen aflopen. Er waren gewoon geen protocollen voor dit soort situaties. Schandalig eigenlijk en onbegrijpelijk, zelfs voor die tijd. En we hadden het veel eerder kunnen weten! Kunnen voorkomen dus ook. Bijvoorbeeld door ook de ‘bijna ongevallen’ te monitoren, zoals we nu doen.

 

Een praktisch voorbeeld is risicomanagement voor de nachtploegen. Wanneer je een biologisch ritme omdraait, heeft dat een sterk effect op de alertheid en dus veiligheid van die persoon en zijn omgeving. Daar stonden we eerst helemaal niet bij stil en het ging vaak maar net goed.

 

Risicomanagement op een rij

Studies en methoden in risicomanagement zijn er genoeg. En die zijn zeker praktisch in het samenstellen van beleid. Je hebt Farny om de risico’s in te delen. Je berekent de omvang van het risico door effect x waarschijnlijkheid x blootstelling. En je definieert patronen met behulp van de domino-theorie van Heinrich. Toch heeft het pas werkelijk effect wanneer je de concrete vertaalslag maakt naar je eigen organisatie. De critical 6 check is een mooi voorbeeld. Dagelijks krijgen de volgende verhoogde risicopunten de aandacht:

 

1. Guarding: een basishouding van waken over elkaar, elkaar rugdekking geven.

2. Veilig werken in besloten ruimte: onder andere over inrichting en betreding van de ruimte.

3. Veilig werken met gevaarlijke stoffen: preventie en oefenen van calamiteiten.

4. Lockout Tagout (Tryout): opstellen en navolgen van veilligheidsprocedures.

5. EHBO: 6×4-methode: zes basisprincipes en vier stappen.

6. Nightcrawlers: extra aandacht voor risico’s tijdens de nachtdienst.

 

Nul is winst

Wat betreft de veiligheid van onze ‘nightcrawlers’, daar ontdekten we een verhoogd risico in de terugrit naar huis. Weliswaar vindt dat buiten onze poort plaats, toch hebben we met eenvoudige maatregelen dat risico kunnen terugbrengen tot bijna nul. Geplaatst in de domino-theorie van Heinrich is daarmee een deel van de eerste steen ondervangen.

 

Door de huidige manier van risicomanagement ontdekken we patronen waar we onze risicostrategie op aanpassen. Daar zijn we overigens heel open en transparant in naar onze stakeholders. Dit geeft allereerst veel vertrouwen, omdat ze zien dat we het goed geregeld hebben. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Vanuit vertrouwen ontstaat ook aantrekkingskracht, gunning en begrip. Daar maken we marketing weer blij mee. Dit beleid beschermt naast onze mensen dus ook ons imago. Sterker nog, het is een fundament in ons imago. Vergelijk het maar met Volvo en veiligheid waar je ook ziet dat een veilig imago bijdraagt aan je marktpositie.

 

Op welke manieren implementeer jij het risicomanagement in jouw organisatie en wat wordt er mee beoogd? Laat je reactie achter op LinkedIn of twitter.

Ontdek hoe we jouw productieprocessen kunnen maximaliseren met onze visie op risicomanagement.

Neem contact op en we zetten samen een eerste stap naar resultaten waar je u tegen zegt! cnt-btn

Of bel 0800 – 228 72 46

Gerelateerde praktijkcompetenties

Ontdek hoe we jouw productieprocessen kunnen maximaliseren met onze visie op risicomanagement.

Neem contact op en we zetten samen een eerste stap naar resultaten waar je u tegen zegt! cnt-btn

Of bel 0800 – 228 72 46