Cbt en Veco (voorheen Stork Veco) werken meerdere jaren samen in het opleiden van de operators. Op 28 september 2016 ontvingen 6 deelnemers hun verdiende diploma.

Veco maakt gebruik van gespecialiseerde processen en machines. Het eindproduct kent een zeer hoge kwaliteit, dit legt hoge eisen aan de operators binnen Veco.

Medewerkers van Veco binnen deze omgeving worden continue uitgedaagd om te komen tot het juiste product met de juiste specificaties.

 

Cbt heeft in haar opleidingen maatwerk geleverd in het aanbieden van de theorie en praktijk. In samenwerking met Veco zijn leermiddelen ontwikkeld op het specifieke proces, deze zijn gewogen en ingebracht binnen de MBO opleiding.

 

Deze maatwerkmodules zijn opgenomen in de MBO opleiding en worden tevens ingezet in de interne  werkplekopleiding voor medewerkers die nieuw zijn in de betreffende werkzaamheden.

Veco spreekt uit dat de leercurve tijdens de opleiding zichtbaar is in onder andere de communicatie en samenwerking met de technische dienst en kwaliteitsafdeling.

Operators zijn zich meer bewust geworden van de opvolgende processen waardoor de kwaliteit en output nog meer is verbeterd.

Deze groep gediplomeerden is een mix tussen MBO 2 en 3. De deelnemers in MBO 3 zijn doorgestroomd vanuit hun MBO 2 opleiding . Als extra bekroning op hun groei tijdens de opleiding zijn een aantal medewerkers gepromoveerd binnen operations.

 

Van harte gefeliciteerd namens cbt.