Goed subsidienieuws voor erkende leerbedrijven

Heeft u voor het studiejaar 2013-2014 een subsidieaanvraag ingediend (subsidieregeling praktijkleren) en is uw aanvraag goedgekeurd? Dan is er goed nieuws voor u. Per deelnemer heeft u recht op het volledige bedrag van maximaal € 2.700. Bovendien voldoen de opleidingstrajecten van CBT aan de subsidienorm voor praktijkleren.

 

Mogelijk heeft u als leerbedrijf inmiddels bericht gehad van het RVO of krijgt u dat in de loop van december. Heeft u alles in orde, dan mag u dit jaar nog de uitkering van de subsidie verwachten.
Ook voor volgend jaar is er een goed vooruitzicht op subsidie. Informeer naar de mogelijkheden om van de maximale subsidie gebruik te maken.

 

Na een periode van vraagtekens is duidelijk geworden dat het vastgestelde bedrag van de totale subsidie afdoende blijkt te zijn. Indien uw aanvraag is goedgekeurd krijgt u de toekenning van het volledige bedrag. Voor dit jaar betreft het een berekening naar rato vanaf januari. Voor de aanvraag in 2015 geldt het volwaardige jaarbedrag van € 2.700,- per persoon per jaar.
CBT richt haar opleidingstrajecten zo in, dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan voor de toekenning van deze subsidie.

 

Op de website van het RVO vindt u meer informatie over de subsidieregeling. Uiteraard helpen wij u graag persoonlijk door het doolhof van regelingen. Neem daarvoor contact op met Richard Huurman. Stuur een e-mail naar richard@cbtvoorresultaten.nl of bel 06 – 22 12 13 52.

 

Bron: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/volledig-subsidiebedrag-voor-aanvragers-subsidieregeling-praktijkleren