Leervisie

Een continu leerproces wordt steeds belangrijker. Productieprocessen veranderen snel en er worden door klanten hoge eisen gesteld aan kwaliteit, veiligheid en voedselveiligheid. Hoe voldoe je aan die eisen en wat verwacht je hierbij van jouw medewerkers? Een leervisie helpt bij het richting geven aan de opleidingswensen.

 

Cbt ondersteunt bedrijven in het neerzetten van een leervisie, het opleidingshuis en de opleidingsstructuur. Cbt helpt bij het ontwikkelen van leermiddelen, toetsen en zorgt ervoor dat de juiste mensen de rol krijgen als werkplekopleider en beoordelaar/assessor. Dit alles om ervoor te zorgen dat uw organisatie zelf in staat is om het werkplekleren succesvol verder uit te werken en duurzaam in te zetten.

 

Alle elementen van onze unieke aanpak zijn gebundeld in een didactisch concept dat wordt aangeduid als het 4C/ID-model. De afkorting 4C/ID staat voor ‘four components of instruction design’. Het stelt dat een training of opleiding rekening moet houden met vier factoren:

 

Leertaken: datgene wat je leert, moet voor jou betekenisvol zijn. Je leert kennis, vaardigheden en gedrag met elkaar combineren en toepassen op jouw werkplek. Aanvankelijk werken studenten aan eenvoudige varianten van een taak en gaandeweg krijgen ze complexere varianten van dezelfde taak voorgeschoteld. Hierdoor wordt de theorie direct gekoppeld aan de toepassing in de praktijk, wat het leren een stuk interessanter en concreter maakt. Lastige theorie wordt met deze methode makkelijker opgenomen en toegepast.
Ondersteunende informatie: om te begrijpen waarom je bepaalde kennis en vaardigheden moet opdoen, krijg je theorie in de vorm van een boek en e-learning. Met de e-learning maak je kennis met het onderwerp. Het boek is een naslagwerk en gaat dieper in op de stof. De informatie ondersteunt jou bij het leren.
Procedurele informatie: soms heb je informatie nodig om je te helpen herinneren hoe je een taak het beste kunt uitvoeren. Het kan gaan om een werkinstructie, een format voor een planning of een stappenplan. Je kunt dit soort informatie downloaden vanaf de e-learningomgeving van jouw training en gebruiken binnen jouw organisatie.
Deeltaakoefeningen: voor sommige taken is veel oefening nodig. Op de praktijkdagen is hiervoor ruimte: je oefent bijvoorbeeld met een acteur bepaalde gesprekstechnieken en met de trainer het opstellen van een plan.
Het model zorgt er voor dat de vier componenten van het model op een adequate manier met elkaar gemixt worden tot een efficiënte cursus.

 

Het 4C/ID-model gaat ervan uit dat studenten met realistische hele taken worden geconfronteerd en dat ze die steeds in zijn geheel uitvoeren. Op deze manier worden de opleidingen binnen cbt ingericht als blended-learning trajecten.

pa

phone_001  0800 – 228 72 46