De aanvraag periode voor de subsidie praktijkleren komt er weer aan. U kunt de aanvragen indienen van 02-06-2016 tot 15-09-2016 17:00 uur. Tijdens deze aanvraag kunt u subsidie aanvragen voor de opleidingsperiode van 1-08-2015 tot 31-07-2016.

 

Tijdens deze aanvraag periode is totaal 205 miljoen totaal beschikbaar, voor bbl opleidingen is 188 miljoen beschikbaar.

Hieronder hebben wij een korte samenvatting gegeven, vanuit de informatievoorziening van het RVO, waar u aan moet voldoen.

 

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen:

 • Erkend leerbedrijf via S-BB
 • POK (praktijkovereenkomst) voor alle deelnemers
 • De opleiding voldoet aan de wettelijke studiebelasting eisen van 810 uur. 200 uur les en 610 uur praktijk
 • De opleiding leidt op tot een diploma dat erkend is door het ministerie van onderwijs
 • Daadwerkelijke aantoonbare praktijkbegeleiding

 

Kenmerken aanvraag:

 • Subsidie na afloop van het studie jaar aanvragen
 • Geen stukken meesturen bij aanvraag
 • Stukken wel aanwezig bij bedrijf (zie vereiste administratie)
 • Weken subsidie is het aantal begeleide weken
 • E-herkenning level 1 nodig
 • 1 formulier nodig per aanvraag
 • Meerdere deelnemers per aanvraag mogelijk, ook via csv bestand tot 250 deelnemers

 

Vereisten administratie:

 • POK
 • Aanwezigheidsregistratie
 • Aantonen begeleiding
 • Voortgangsadministratie opleiding
 • Praktijkbeoordeling
 • Praktijkvoortgang
 • Evaluatiegesprekken
 • BPV handboek
 • Eind opdracht
 • Diploma (na afloop)

 

Controle door RVO

 • Er wordt een check uitgevoerd of de deelnemers ingeschreven staan bij DUO en ROC/Erkende opleider. Dit wordt gedaan aan de hand van de POK

Niet goed dan:

 • Schriftelijke beoordeling: risicogericht en A select via desk controlen of bezoek
 • Samenwerking voor de controles met SBB, belastingdienst, onderwijsinspectie

 

 

Welke opleidingen komen niet in aanmerking:

 • BOL (voltijd onderwijs)
 • 3e leerweg

 

 

Let op:

 • Aantonen begeleiding door bv het bpv boek
 • Aanwezigheidsadministratie mag niet afwijken van de opgevoerde weken. Let op verlof en ziekte!
 • Het stop zetten van de studie is het stop zetten van de subsidie. De einddatum op de POK, het stoppen van de studie of diploma datum zijn de einddata.
 • Aanvragen voor studiejaren die doorlopen tot na 2-6 aanvragen na studiejaar
 • Per aanvraag 1 referentienummer
 • Gebruik juiste erkenningscode

 

Wilt u meer informatie neemt u contact op met:

 

Cbt

Richard Huurman: 026-4426940

 

Of

 

Helpdesk RVO: 088-0424242

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren