Multi-inzetbaar personeel over de volle breedte van productieproces Kiepflower

Wat heeft het productieproces van een bloemenkweker gemeen met het productieproces van welk willekeurig product dan ook? In elk geval personeel. Hoe ver uw processen ook geautomatiseerd of zelfs gerobotiseerd zijn, vakmensen blijven nodig. Juist bij verregaande automatisering moeten die vakmensen veel meer kunnen dan alleen hun vak. Dat vraagt – ook voor de vakmensen van chrysantenkwekerij Kiepflower – kennis en kunde over de volle breedte van het productieproces. Samen met Kas groeit ontwikkelde cbt een trainingstraject om hier invulling aan te geven.

 

Kiepflower is gevestigd in De Bommelerwaard, een tuinbouwgebied tussen de grote rivieren in Midden-Nederland. Door middel van een breed en trendy assortiment (tros-)chrysanten richt Kiepflower zich op de uiteindelijke “beleving” bij de consument. Over haar medewerkers zegt Kiepflower het volgende op haar website: ‘Mensen maken het verschil! “Een inspirerende werkomgeving waarbij wederzijds respect en vertrouwen belangrijke kernwaarden zijn”.’

 

Scholingsloket in de glastuinbouw, Kas groeit, heeft met Kiepflower een bedrijfsopleidingplan opgesteld. In dit plan staan de toekomstplannen van Kiepflower beschreven en wat de ondernemer en de werknemers nog moeten ontwikkelen om deze plannen uit te voeren. Voor de teamleiders en meewerkend voormannen van Kiepflower een mooie kans om op groeps- en individueel niveau hun leidinggevende vaardigheden verder te ontwikkelen. Het gaat dan voornamelijk om de juiste balans vinden tussen het geven van instructies en feedback en het motiveren van werknemers.
Voor ondernemer Nico Kiep is het belangrijk dat iedere medewerker zijn of haar plek binnen het productieproces kent. “Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jouw gedeelte van het proces. Wat heeft het voor invloed op het werk van jouw collega’s als er binnen jouw gedeelte iets vastloopt?” Door het trainen van multi-inzetbaar personeel wordt bewustwording gecreëerd en direct invulling gegeven aan uitdagingen m.b.t. bijvoorbeeld personeelsplanning en bezetting.

 

Om maximaal resultaat te boeken is het belangrijk om het proces te optimaliseren, efficiënter te maken. Vanuit deze ontwikkelingsvraag heeft Mara Juckers, opleidingsmanager bij Kas groeit aan cbt gevraagd om een trainingstraject te ontwikkelen. Dit traject moet aansluiten op de visie van Kiepflower en de leerdoelen die door de onderneming en de deelnemers zijn opgesteld. Samen met de deelnemers werkte cbt aan een praktische invulling van de vaardigheidstrainingen. Inmiddels is het traject van start en volgen de eerste deelnemers het trainingstraject.

multi-inzetbaar personeel kiepflower