Opnieuw een bijzonder positieve uitslag Cedeo-klanttevredenheidsonderzoek

Voor de komende twee jaar mag cbt opnieuw het predicaat ‘Cedeo-erkend’ voeren. De positieve uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek bevestigt vanuit de klant de kwalitatieve werkwijze in consultancy en competentieontwikkeling in maatwerk opleidingstrajecten en open (technische) trainingen. Zelf ervaren waarover onze klanten zo positief zijn? Lees hieronder hun reacties en fragmenten uit het officiële Cedeo-rapport of neem contact op voor een persoonlijk gesprek met een praktijkadviseur.

 

De klanttevredenheidsonderzoeken van Cedeo helpen inkopers van trainingen en opleidingen bij het kiezen voor een opleidingsinstituut. Het onderzoek toetst de tevredenheid over bedrijven en organisaties die cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching verzorgen.

 

Op dit moment zijn 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in het Cedeo-bestand opgenomen. Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en opdrachtgevers

 

Om de aangevraagde erkenning te behalen stelt Cedeo de norm dat een instituut tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’.

 

Over het voortraject

Naast goede ervaringen in het verleden noemen de geïnterviewde opdrachtgevers als reden voor hun keuze dat CBT gespecialiseerd is in het opleiden van mensen die in de productie werken, meedenkt met de klant en zich echt inzet om trainingen op maat te maken. Verder worden nog genoemd de kwaliteit van de trainers, de prettige zakelijke relatie, het passende aanbod en dat CBT de klant werk uit handen neemt door de coördinatie op zich te nemen van langer lopende opleidingstrajecten die organisatorisch en administratief ingewikkeld zijn omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn.

 

“De accountmanager was echt op zoek naar meetbare resultaten; hij doet het echt heel erg goed en neemt ruim de tijd”

 

“Het traject is in heel nauwe samenwerking tot stand gekomen; we hebben er speciaal een projectteam voor opgezet”

 

Over de uitvoering

Alle geïnterviewde opdrachtgevers laten weten goed te spreken te zijn over de uitvoering van de betrokken opleidingen en veel van hen zeggen erbij dat ook de deelnemers tevreden waren. Theorie en praktijk waren tijdens de trajecten ook goed in balans. De deelnemers melden dat de trainers goed inspeelden op signalen vanuit de groep en ook zelf regelmatig om feedback vroegen.

 

“Er is dan ook ruimte voor speciale punten van aandacht voor die specifieke groep; de trainers gaan bijvoorbeeld tevoren langs bij de locatie waar de deelnemers werken voor een werkplekanalyse”

 

“De opleiders hebben zich tevoren verdiept in de cultuur van ons bedrijf – hoe wij met elkaar omgaan, ons strategisch plan – en nemen dat mee in de training.”

 

“Het was heel praktijkgericht; ik kwam de stof tijdens mijn werk steeds tegen en kon het meteen toepassen”

 

Over de organisatie en Administratie

Organisatorisch en administratief gezien heeft CBT bij verschillende van de besproken trajecten veel verantwoordelijkheid op zich genomen om de opdrachtgever werk uit handen te nemen. De referenten zijn overwegend goed te spreken over de backoffice van CBT, de alertheid waarmee en de wijze waarop op hun telefoontjes en e-mails is gereageerd en hoe nauwkeurig de gemaakte afspraken worden nagekomen en de facturen worden opgesteld.

 

“CBT regelt alles, ik heb er geen omkijken naar en als ik eens wat te vragen heb, of als er nieuwe deelnemers zijn dan schakelen ze heel snel en wordt alles gelijk geregeld.”

 

“Ik kan echt op CBT vertrouwen; heb het traject echt helemaal aan hen kunnen overlaten.”

 

Over de prijs-kwaliteitverhouding

De respondenten zijn (voor zover zij dit kunnen beoordelen red.) tevreden tot zeer tevreden over dit onderdeel. (…) De prijs van de besproken trajecten is van tevoren op heldere en complete wijze gecommuniceerd.

 

“Het traject was de prijs waard en als je een keer belt om even te sparren dan gaat de meter niet meteen lopen.”

 

“In het verleden voordat we met CBT werkten ging het allemaal niet zo goed, gezien de verschillende partijen die bij de opleiding betrokken waren; dankzij CBT werkt het nu goed en weet iedereen waar hij aan toe is. Ze doen dat voor een heldere prijs en die maken ze helemaal waar.”

 

Over de tevredenheid opleiding / samenwerking totaal

De grootste kracht van deze aanbieder vinden zij de mate waarin meedacht wordt en de snelheid en souplesse waarmee ingespeeld wordt op de wensen van de klant en op de specifieke kenmerken van zijn organisatie.

 

“Het verbaast me hoe goed ze ons kennen en mee kunnen denken in onze ambitie; ze staan heel dichtbij ons en schakelen naadloos en snel.”

 

“Ik waardeer ook erg hun menselijke benadering; ze maken echt tijd voor je en voor jouw casussen, en ze zijn gemakkelijk in de omgang.”

 

“CBT is een grote organisatie, maar ze zijn heel goed in staat om flexibel in te spelen op de wensen van de opdrachtgever.”