Productieleider 2.0

Hernieuwde opzet training praktijkgerichte productieleider

 

Dat cbt bezig is met een complete upgrade kan je niet ontgaan zijn. Naast de visuele veranderingen gebeurt er met name ook veel achter de schermen. De afgelopen maanden is er gewerkt aan de actualisering van de training productieleider. Met het oog op de steeds veranderende werkelijkheid in de praktijk, ontwikkelde cbt samen met haar trainers een lesprogramma om productieleiders te bekwamen tot productieleider 2.0.

 

Productieleiders bekleden een onmisbare spilfunctie in het totale productieproces. Om daar op de juiste manier invulling aan te geven is een brede kennis nodig van onder andere lean, veiligheid, leidinggeven, kwaliteit, kosten en vele zaken meer. En dat in een omgeving die zich razend snel ontwikkelt. Om de aansluiting te houden bij die steeds vernieuwende werkelijkheid van de werkvloer, is de training productieleider opnieuw opgezet.

 

De training bestaat uit 4 modules:

 

Leidinggeven op de werkvloer: geeft praktische handvatten om leiderschapstaken zo succesvol mogelijk uit te voeren. Nieuw is de extra nadruk op coachend leidinggeven en motiveren wat beter aansluit op de huidige visie op leiderschap gezien vanuit de lean-filosofie.

 

Bedrijfskunde op de werkvloer: geeft praktische inzichten in zaken die een organisatie succesvol maken zoals organisatievormen, planningen, budgettering en de Arbowetgeving. Ook hierin sluit de training aan bij de laatste stand van zaken, bijvoorbeeld aangaande certificeren.

 

Lean op de werkvloer: geeft inzicht in verschillende lean instrumenten. Deze module staat zeer dicht bij de praktijk en is geschreven vanuit de nieuwste inzichten in lean management.

 

Productiemanagement: geeft inzicht in de verschillende productiefactoren waarmee je als productieleider rekening moet houden. Dit resulteert in een helikopterview waarbij het effect van een deel van het proces in zijn geheel beoordeeld kan worden.

 

Blended learning en het 4C/ID-model

Nieuw in deze opzet is ook de methodiek van blended learning. Hierbij worden verschillende vormen van leren gecombineerd. Het programma koppelt een e-learningplatform, het traditionele lesboek en praktijkgerichte trainingsdagen aan elkaar tot de meest ideale leeromgeving.

 

Verder is de training opgezet volgens het 4C/ID-model. Deze afkorting staat voor ‘four components of instruction design’ en stelt dat een training of opleiding rekening moet houden met vier factoren: leertaken, ondersteunende informatie, procedurele informatie en deeltaakoefeningen. (Lees meer over deze methodiek in onze leervisie).

 

Hoewel een groot deel van de opzet Training Productieleider nieuw is, blijven sommige zaken onveranderd. Nog steeds is er een grote mate van betrokkenheid vanuit cbt bij de resultaten die de student boekt. Zowel voor hem of haar zelf, als voor de organisatie waarbinnen de student werkzaam is. Dit uit zich in de persoonlijke begeleiding, onder andere via het nieuwe e-learningplatform, maar ook telefonisch of via Skype. Na de training is er als vanouds een evaluatiemoment voor een continue verbetering van ons dienstenpakket.

 

Meer weten over de hernieuwde opzet praktijkgerichte training productieleider of onze visie op de productieleider 2.0? Neem vrijblijvend contact op via 0800 – 228 72 46 of stuur een mail naar info@cbtvoorresultaten.nl.