Regelgeving persoonlijke beschermingsmiddelen vernieuwd

Fundamentele veiligheidseisen van Richtlijn 89/686/EEG, de richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), moeten worden vereenvoudigd en aan de huidige praktijk worden aangepast. Achterliggende drijfveer zijn onvolkomenheden en inconsistenties in productomschrijvingen in de huidige richtlijn. De richtlijn moet worden vervangen om duidelijker en gedetailleerder de speelruimte vast te leggen. Alle lidstaten moeten conform dezelfde afspraken handelen volgens de Europese Commissie.

 

Meer informatie vind je op de website Arbozone. Neem voor een persoonlijk advies rondom PBM’s vrijblijvend contact op via 0800 – 228 72 46.