Op 24 maart 2017 zijn 14 deelnemers van Saturn Petcare te Hattem gestart met hun CBT operator opleiding op niveau 3. 

Saturn was op zoek naar een opleiding en opleider en opleiding die ervoor zorgt dat de deelnemers zichtbaar groeien op de werkvloer.  Een duidelijke koppeling naar de praktijk van Saturn Petcare en een goede structuur van begeleiding is hierin dus essentieel.

 

Duidelijke Doelen

Vanuit het cbt stappenplan zijn we gestart met het in kaart brengen van de doelen van de opleiding. Wat moeten de deelnemers kennen, kunnen en welk gedrag moeten zijn vertonen wanneer zij klaar zijn met de opleiding. Met andere woorden de KPI’s van de opleiding. Dit is gebeurd tijdens een doelen gesprek waarin onder andere HR Manager Eric Peterse en Operationsmanager Henk Meijer hun input hebben gegeven.

 

 

 

 

 

 

Vanuit deze doelstelling is een doelendocument door cbt geschreven samen met een opleidingsplan. Vanuit deze twee documenten is voor iedereen helder waaraan de opleiding moet voldoen om de doelen vanuit Saturn Petcare te halen. Na het akkoord van Saturn Petcare op deze documenten is gestart met de maatwerk ontwikkeling van de opleiding.

 

Combinatie Techniek en Voeding.
Een duidelijk voordeel voor Saturn Petcare is dat cbt veel ervaring heeft binnen de Food- en Feedindustrie in Nederland. Daarnaast heeft cbt veel ervaring in het opleidingen van technisch operators. Saturn wenste een duidelijke combinatie van deze twee werelden. Kennis van het product en kennis van het proces en de techniek. Daarnaast veilig en voedselveilig gedrag en meedenken over continu verbeteren.  Dit is meegenome in de ontwikkeling van de Saturn opleiding.

 

Duidelijke structuur

De deelnemers hebben behoefte aan een duidelijke structuur en communicatie met de trainers en de begeleiders. Hierin ondersteund cbt onderandere door een leeromgeving in de huisstijl van Saturn Petcare op te leveren waarin de structuur, studiegids, de opdrachten en andere informatie staan. De opdrachten worden hierin ook beoordeeld en het portfolio worden hierin opgebouwd. Hierdoor is voor iedereen inzichtelijk hoe de opleiding verloopt.

Koppeling naar de praktijk en toepassing

Door de klassikale lessen door een docent met zowel levensmiddelenachtergrond als een technische achtergrond kan de docent de koppeling van de theorie naar de toepassing met de deelnemers maken. Daarnaast zijn de werkplekopdrachten op maat gemaakt zodat deze ondersteunen om de theorie in de praktijk van Saturn te toetsen. Daarnaast is de samenwerking met de praktijkbegeleiders vanuit Saturn essentieel. De praktijkbegeleiders zijn door cbt getraind in het opleidingsmodel, de mogelijkheden een vooral ook de juiste vaardigheden om de deelnemers zo goed mogelijk te coachen en te helpen om het geleerde in de praktijk toe te passen en dus te groeien in hun functie.

 

Resultaatgericht opleiden

Een duidelijke koppeling naar de praktijk en werkwijzen bij Saturn Petcare en duidelijke doelen en afspraken leiden ertoe dat opleiden daadwerkelijk tot resultaat leidt. Dit is een duidelijke samenwerking tussen cbt en Saturn Petcare zodat wat de deelnemers leren ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt en de mensen op de werkvloer daadwerkelijk groeien. En dat is de reden dat we willen opleiden, om resultaten te behalen.

Wij wensen de deelnemers veel succes met hun opleiding.

 

 

Bewaren

Bewaren