Woensdaggmiddag 7 december is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met ROC Midden Nederland ondertekend. Cbt en ROC Midden Nederland zijn al jarenlang partners bij het bedrijfsgericht opleiden van  operators op alle niveaus, door het hele land.

Cbt en ROC Midden Nederland hebben de samenwerking opnieuw vormgegeven. Vanuit beide expertises hebben we gezamenlijk opleidingsmodel ontwikkel voor het opleiden van operators.

Hierin nemen we het uitgangspunt dat wij operators willen opleiden die daadwerkelijk het verschil maken  voor hun bedrijf.

Dat begint met samen helder hebben welke kennis, vaardigheden en gedrag uw operator moet hebben en hier maatwerk gericht naar toe te werken. In dit model kunnen ook bedrijfsspecifieke kennis en werkplekopleidingen opgenomen worden om zo op een efficiënte wijze een goede vakman op te leiden.

Wilt u meer informatie neemt u contact op met ons op 0800-2287246