Top Trainers!

Door zorgvuldige selectie heeft cbt een team van trainers gevormd waar wij met recht trots op zijn. Onze trainers hebben allemaal aantoonbaar succes behaald in het bedrijfsleven en als trainer. De trainingsmethodiek is gebaseerd op het doelmatig overdragen van kennis aan volwassenen in bedrijfssituaties. Cbt heeft voor ieder opleidingsniveau speciale trainers aangezien ieder opleidingsniveau een andere aanpak nodig heeft. In unieke Train-de-trainer-sessies worden onze trainers de eigen visie op trainen bijgebracht. Deze sessies vinden regelmatig plaats om onze trainers scherp en gemotiveerd te houden.

 

Onze klanten over de trainers

De volgende opmerkingen zijn gemaakt door de klanten cbt in het CEDEO rapport van 2017

We zijn tot nu toe echt ontzettend tevreden oer de trainers, ze zijn echt super.

Hij wist theorie en praktijk uitstekend bij elkaar te brengen en hij kwam mij tussendoor feedback brengen over hoe hij de groep beloofde

De trainer is een techneut en heeft tevens veel opleidingservaring; hij doet dat goed. hij komt hier ook al jaren en kent onze organisatie en de deelnemers, hij sluit goed aan.

Alle ondervraagde opdrachtgevers hebben de indruk dat de trainers voldoende tijd en aandacht besteedden aan het beantwoorden van vragen en het geven van feedback aan de individuele deelnemers.

Wat de ondervraagde opdrachtgevers vooral waarderen was dat de trainers veel praktijkervaring hebben en duidelijk weten hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Daardoor kunnen ze ook volop praktijkvoorbeelden geven en goed inspelen op de casussen die de deelnemers inbrengen

De trainer zorgt er door zijn hele manier van brengen voor dat je onthoudt wat hij zegt en hij zet je aan om na te denken over casussen binnen je eigen bedrijf en dat van de overige deelnemers.

 

Trainingsacteurs

Cbt werkt verder met professionele trainingsacteurs om in een training theorie aan praktijk te koppelen. Met een trainingsacteur kunnen situaties of gesprekken worden geoefend die voor een deelnemer lastig of uitdagend zijn. De meerwaarde van een trainingsacteur is dat deze elke gevraagde rol levensecht neerzet en de deelnemer meteen concrete feedback krijgt van de acteur én de deelnemers.

Meer informatie

Meer weten over onze trainingsacteurs?

pa

phone_001  0800 – 228 72 46