Je wilt een veilig en duurzaam beleid voor mens, milieu en organisatie

Creëer werkbare procedures die naadloos aansluiten op de werkvloer.

 

Veiligheid en duurzaamheid zijn gedevalueerd tot containerbegrippen. Helaas, want in essentie biedt maatschappelijk verantwoord ondernemen prachtige kansen, maar ook serieuze bedreigingen. Meer dan genoeg reden voor een uitgekiend beleid. Vanuit een sterk bewustzijn van verantwoordelijkheid over people, planet en profit, ontwikkelt cbt veiligheid- en duurzaamheidsprogramma’s met resultaten waar je u tegen zegt.

 

Kijk door onze cbt-bril en leer risico’s op waarde schatten en kansen optimaal benutten. Neem contact op voor een verrassende (doch kritische) analyse.

Gerelateerde praktijkcompetenties

Ontdek hoe we jouw productieprocessen kunnen maximaliseren met onze kijk op MVO

Neem vrijblijvend contact op en we zetten samen een eerste stap naar resultaten waar je u tegen zegt!

cnt-btn

Of bel 0800 – 228 72 46

Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E )

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

 

Met behulp van onze veiligheidskundige kan cbt u of uw preventiemedewerker ondersteunen om de RI&E op te stellen of aan te passen. Neem contact op met CBT om de mogelijkheden door te spreken.

cnt-btn

 

Aan dit onderdeel van procesconsult is de praktijkcompetentie Veiligheid op de werkvloer gekoppeld.

Bedrijfsnoodplannen

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen.

 

Cbt stelt in samenspraak met Bedrijfshulpverleners een Bedrijfsnoodplan op of kan deze aanpassen. Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

cnt-btn

 

Aan dit onderdeel van procesconsult is de praktijkcompetentie Bedrijfshulpverlening gekoppeld.

Bekijk deze cases en ontdek onze visie op verduurzamen van veiligheid en milieu in de praktijk.