Werkplek opleiden

Een continu leerproces wordt steeds belangrijker. Productieprocessen veranderen snel en er worden door klanten hoge eisen gesteld aan kwaliteit, veiligheid en voedselveiligheid.  Hoe kun je competenties op de werkplek optimaal ontwikkelen? En welke eisen stelt werkplekopleiden aan de organisatie en de begeleiding? Werkplek opleiden is een effectief onderdeel van het opleidingsbeleid van de organisatie zeker met een goede koppeling naar formele leerinterventies.

 

Cbt ondersteund bedrijven in het ontwikkelen van een goede structuur voor werkplekopleiden en het inrichten van de concrete onderdelen.

 

Cbt ondersteund onder andere in:

  • Ondersteuning bij ontwikkelen visie, beleid en doelstellingen ten aanzien van werkplekopleiden.
  • Leerplatform die standaard trainingen, interne trainingen, werkplekopdrachten en toetsen aan elkaar koppelt.
  • Ontwikkeling eenpuntslessen, werkinstructies of andere intern trainingsmateriaal
  • Ontwikkelen intern trainingsmateriaal
  • Aanwijzen en trainen werkplekopleiders
  • Aanwijzen en trainen werkplek assessoren
  • Koppeling interne opleiden naar externe certificering en diploma mogelijkheden
  • Ontwikkelen op basis van centrale opleidingsvisie gericht op resultaatgerichtheid en toepassing op de werkplek.

pa

phone_001  0800 – 228 72 46