Wijziging Arbowet: over verzuimbegeleiding en de rol van de bedrijfsarts

 

Begin dit jaar is een wetswijziging in behandeling genomen die de werkgever in staat stelt een second opinion aan te vragen over het oordeel van zijn bedrijfsarts. Het wettelijk recht van de werknemer om een bedrijfsarts te spreken, verandert ook de rol van de bedrijfsarts. Deze rol zal meer adviserend zijn, waardoor de verantwoordelijkheden rondom verzuimbegeleiding nadrukkelijker bij de werkgever liggen.

Door deze wetswijziging worden er nieuwe eisen gesteld aan de professionele arbodiensten. Werknemers kunnen bezwaar maken tegen de behandeling en kunnen hiervoor gebruik maken van een onafhankelijke klachtenregeling. Tegelijk heeft de bedrijfsarts meer vrijheid om op de werkplek zelf terugkoppeling te geven aan de medezeggenschapsraad over bijvoorbeeld beroepsziekten. Werkgevers zijn straks verplicht om contractueel zaken met de bedrijfsarts of arbodienst vast te leggen, eventueel met aanvullende afspraken. Bij het ontbreken van een dergelijk contract kan de SZW handhavend optreden.

De preventiemedewerker

Binnen deze wetswijziging ligt ook besloten dat de preventiemedewerker aangesteld kan worden door de personeelsvereniging of ondernemingsraad. De positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie wordt hierdoor versterkt. Deze sterkere positie helpt de werknemer om zaken rondom arbeidsomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid beter op de agenda te krijgen.   Met deze maatregelen wil het kabinet werkgevers en werknemers helpen met een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. Ook cbt kan hierin een rol van betekenis spelen door vanuit onze visie ‘verduurzamen’ een duurzaam veilige werkomgeving te creëren. Lees hier meer over onze visie op verduurzamen of neem contact op via 0800 – 228 72 46.